Home Produse Militare Produse cu dubla utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Home

 

Vizitatori: 240.728


Ultima actualizare:
20-10-2014


Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor (ANCEX), este autoritatea naţională în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare, controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi răspunde, de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

ANCEX autorizează operaţiunile de export, import, tranzit internaţional, transbordare şi intermediere de produse militare şi operaţiunile de export, intermediere şi asistenţă tehnică pentru produse cu dublă utilizare.

La cerere, acordă consultanţă de specialitate operatorilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea de operaţiuni de comerţ cu produse militare sau cu dublă utilizare, supuse regimului de control.

Controlează modul de îndeplinire a obligaţiilor şi a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniu şi în conformitate cu legislaţia şi tratatele Uniunii Europene.

Reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului produselor militare şi exporturilor de produse cu dublă utilizare.


 NOU !

1.   În perioada 14-16 mai 2014, la Complexul Romaero Băneasa, se va desfăşura a 5-a ediţie a Expoziţiei internaţionale dedicate apărării, securităţii naţionale şi industriei aeronautice - Black Sea Defense & Aerospace ( BSDA 2014). ANCEX va participa la acest eveniment în standul nr. A128, în cadrul Pavilionului 5.

ANCEX sprijină obţinerea licenţelor pentru importul temporar al produselor necesare expozanţilor la BSDA 2014, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi oferă consultanţă de specialitate persoanelor fizice şi juridice interesate. În acest sens, precizăm ca în data de 7, respectiv 8 aprilie 2014, au fost publicate în Monitorul Oficial licentele generale privind importul și transferul temporare de produse militare pentru participarea la demonstrații, evaluări sau expoziții nr. LGIM-RO-01, LGIN-RO-02 și, respectiv, LGTR-RO-03.

 

   

 

2.   Vă rugăm să consultaţi secţiunea CONTACT pentru noile numere de telefon sau fax ale ANCEX.               
                              Documente aferente


Legături utile

Tratate, regimuri de control şi organizaţii internaţionale

GHID
pentru completarea cererii de consultanţă (produse cu dublă utilizare)