Home Produse Militare Produse cu dubla utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Home

 

Vizitatori: 333.794


Ultima actualizare:
5-5-2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX), este autoritatea naţionalã în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, produse cu dublã utilizare şi rãspunde, de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

Controleazã modul de îndeplinire a obligaţiilor şi a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniu şi în conformitate cu legislaţia şi tratatele Uniunii Europene.

Acordã, la cerere, consultanţã de specialitate agenţilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea de operaţiuni de comerţ cu produse militare sau cu dublã utilizare, supuse regimului de control.

Reprezintã România în cadrul activitãţilor desfãşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilitãţi în domeniul controlului produselor militare şi al produselor cu dublã utilizare.

Licenţiazã operaţiunile de export, import, tranzit internaţional, transbordare, intermediere şi asistenţã tehnicã pentru produse militare şi produse cu dublã utilizare, cât şi operaţiunile care se efectueazã fãrã atingerea teritoriului fizic al României.
Documente aferente


Legături utile

Tratate, regimuri de control și organizații internaționale

GHID revizuit
pentru completarea cererii de consultanță (produse cu dublă utilizare)