Home Produse Militare Produse cu dubla utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Home

 

Vizitatori: 285.318


Ultima actualizare:
20-7-2015

Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru Controlul Exporturilor-ANCEX, este autoritatea naţională în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, produse cu dublă utilizare şi răspunde, de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

Controlează modul de îndeplinire a obligaţiilor şi a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniu şi în conformitate cu legislaţia şi tratatele Uniunii Europene.

Acordă, la cerere, consultanţă de specialitate agenţilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea de operaţiuni de comerţ cu produse militare sau cu dublă utilizare, supuse regimului de control.

Reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului produselor militare şi al produselor cu dublă utilizare.

Licenţiază operaţiunile de export, import, tranzit internaţional, transbordare, intermediere şi asistenţă tehnică pentru produse militare şi produse cu dublă utilizare, cât şi operaţiunile care se efectuează fără atingerea teritoriului fizic al României.Documente aferente


Legături utile

Tratate, regimuri de control şi organizaţii internaţionale

GHID
pentru completarea cererii de consultanţă (produse cu dublă utilizare)