Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse cu dublă utilizare

 

Vizitatori: 374.436


Ultima actualizare:
6-1-2020

Prin produse cu dublă utilizare se înțeleg acele produse și tehnologii care au în mod normal utilizări civile, însă, datorită caracteristicilor lor, pot avea aplicații militare sau pot contribui la dezvoltarea și producerea armelor de distrugere în masă.

Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare reprezintă o componentă importantă a politicii externe a României în perioada de după 1990. Cadrul legislativ și cooperarea inter-instituțională fac posibilă creșterea contribuției țării noastre la întărirea securității și stabilității regionale și globale.

Având ca scop controlul produselor și tehnologiilor care pot contribui la dezvoltarea, producerea și utilizarea armelor de distrugere în masă, controlul exporturilor reprezintă dimensiunea comercială a securității internaționale.

Dezvoltările din acest domeniu sunt puternic influențate de tendințele de globalizare a economiei mondiale, inclusiv cele referitoare la exporturile de arme și de produse cu dublă utilizare, civilă și militară.

Existența unui sistem dezvoltat de control al exporturilor de produse și a unei autorități naționale capabile să administreze eficient acest domeniu a reprezentat una dintre condițiile pentru admiterea României în NATO și integrarea în Uniunea Europeană.

Controlul exporturilor este necesar și servește următoarelor domenii:

  • securitate colectivă a României și aliaților săi;
  • securitate națională;
  • necesități de politică externă;
  • obligații rezultate din tratate internaționale și angajamente;
  • politica de neproliferare a armelor de distrugere în masă;
  • îngrijorări privind terorismul și represiunea internă din anumite state;
  • asigurarea respectării drepturilor omului


În atenția operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu produse cu dublă utilizare către Regatul Unit:

Comisia Europeană a publicat o notificare în sprijinul operatorilor economici pentru cazul în care o autorizație de transfer intra-UE către UK a fost emisă de autoritatea națională înainte de BREXIT, iar transportul are loc după BREXIT:

Notice on Withdrawal of the UK and EU rules in Dual-Use Export Control - Nou!


Totodată, a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE Regulamentul 2019/496 care amendează Reg. 428/2009 prin includerea UK pe destinațiile de pe licenta EU001.

REGULAMENTUL (UE) 2019/496 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  din 25 martie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit 


În atenția operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu produse cu dublă utilizare:

 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2199 AL COMISIEI din 17 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare - NOU!


Pentru operațiuni către destinații supuse măsurilor restrictive, contactați ANCEX și vizitați pagina Măsuri restrictive.


Mandat pentru negocierile cu Parlamentul European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) - Nou! Documente aferente

Legături utile