Home Anunturi Produse Militare Produse cu dubla utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse cu dubla utilizare

 

Vizitatori: 746.050


Ultima actualizare:
22-3-2019

Prin produse cu dublă utilizare se înțeleg acele produse și tehnologii care au în mod normal utilizări civile, însă, datorită caracteristicilor lor, pot avea aplicații militare sau pot contribui la dezvoltarea și producerea armelor de distrugere în masă.

Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare reprezintă o componentă importantă a politicii externe a României în perioada de după 1990. Cadrul legislativ și cooperarea inter-instituțională fac posibilă creșterea contribuției țării noastre la întărirea securității și stabilității regionale și globale.

Având ca scop controlul produselor și tehnologiilor care pot contribui la dezvoltarea, producerea și utilizarea armelor de distrugere în masă, controlul exporturilor reprezintă dimensiunea comercială a securității internaționale.

Dezvoltările din acest domeniu sunt puternic influențate de tendințele de globalizare a economiei mondiale, inclusiv cele referitoare la exporturile de arme și de produse cu dublă utilizare, civilă și militară.

Existența unui sistem dezvoltat de control al exporturilor de produse și a unei autorități naționale capabile să administreze eficient acest domeniu a reprezentat una dintre condițiile pentru admiterea României în NATO și integrarea în Uniunea Europeană.

Controlul exporturilor este necesar și servește următoarelor domenii:

  • securitate colectivă a României și aliaților săi;
  • securitate națională;
  • necesități de politică externă;
  • obligații rezultate din tratate internaționale și angajamente;
  • politica de neproliferare a armelor de distrugere în masă;
  • îngrijorări privind terorismul și represiunea internă din anumite state;
  • asigurarea respectării drepturilor omului

În atenția operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu produse cu dublă utilizare:

 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1922 AL COMISIEI din 10 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare. - Nou!


Pentru operațiuni către destinații supuse măsurilor restrictive, contactați ANCEX și vizitați pagina Măsuri restrictive.Documente aferente

Legături utile