Home Anunturi Produse Militare Produse cu dubla utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Chimice

 

Vizitatori: 746.055


Ultima actualizare:
22-3-2019

Pe plan internaţional, dezvoltarea, producţia, transferul (import/export) anumitor produse chimice sunt reglementate de Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora ( cunoscută şi sub numele de Convenţia privind interzicerea armelor chimice, abreviere în engleză CWC = Chemical Weapons Convention, denumită în continuare Convenţie).

Convenţia este apreciată ca un prim instrument juridic, cu vocaţie universală, care vizează eliminarea unei întregi categorii de arme de distrugere în masă, sub un strict control internaţional, constituind un real progres pentru securitatea regională şi globală.

Textul Convenţiei a fost finalizat şi adoptat de Conferinţa pentru Dezarmare de la Geneva la 3 septembrie 1992. Convenţia a fost deschisă pentru semnare la 13 ianuarie 1993 la Paris.

România a semnat Convenţia în prima zi de la deschiderea spre semnare şi a ratificat-o la 9 decembrie 1994 prin Legea nr. 125/1994. A depus la Secretariatul General al ONU instrumentele de ratificare la 15 februarie 1995.

Convenţia cuprinde un preambul, 24 articole şi trei anexe.

Substanţele chimice aflate pe listele de control din Anexa 1 (lista 1, 2, 3) la Convenţie cuprind agenţi chimici de luptă propriu-zişi, precursori cheie (pentru faza finală de obţinere) şi precursori din fazele anterioare.

Convenţia prevede de asemenea, declararea capacităţilor care produc, peste anumite limite, aşa numitele substanţe organice definite considerându-se că instalaţiile respective ar putea fi utilizate pentru fabricarea agenţilor chimici de luptă sau a precursorilor acestora.

Prin urmare, un număr important de producători de substanţe chimice, ca şi de utilizatori ai produselor chimice, au obligaţia de a face declaraţii anuale şi de a primi inspecţii.

Produsele (substantele) chimice înscrise în listele de control sunt considerate, după caz, produse militare sau cu dublă utilizare, importul şi exportul acestora fiind supuse regimului de control al exporturilor de produse militare sau de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, după caz.

Pentru realizarea obiectivelor şi scopurilor şi pentru asigurarea aplicării prevederilor sale, Convenţia a stabilit infiinţarea Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul Olandei) şi având ca membri toate statele părţi. Aceasta este mandatată să asigure că nu se produc arme chimice pe teritoriul vreunui stat parte şi să supravegheze distrugerea capacităţilor existente din domeniul armelor chimice.

Persoanele care desfăşoară activităţi (producţie, import, export, tranfer intracomunitar) cu substanţele chimice aflate pe listele de control ale Convenţiei au obligaţia de a depune la ANCEX declaraţiile anuale industriale, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997, republicată si Normelelor metodologice, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANCEX nr.177/2005.

  În atentia companiilor care desfăsoară operatiuni cu produse chimice
Vă reamintim că termenul de transmitere (în original) a declaratiilor anuale privind activitătile de import/export/transfer intracomunitar/productie cu substantele chimice care se gasesc pe listele de control din Anexa nr. 1 a Legii nr. 56/1997, republicată, desfăsurate în anul 2014,  întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997, republicată si a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul presedintelui ANCEX nr. 177/2005, este de 1 februarie 2015.
Precizăm că trebuie completate si transmise declaratiile privind activitătile de import/export/transfer intracomunitar cu substante chimice din Anexa nr. 1 a Legii nr. 56/1997, republicată, indiferent de cantitatea tranzactionată. 

 

Documente aferente

Links

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
CAS (Chemical Abstracts Service) Registry Numbers
ChemSub Online