Home Anunturi Produse Militare Produse cu dubla utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Anunturi

 

Vizitatori: 746.050


Ultima actualizare:
22-3-2019

Nou! Symposium on women in chemistry

and a basic analytical chemistry course for women chemists


Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) organizează un simpozion, urmat de un curs de bază în domeniul chimiei analitice (GC-MS) dedicat femeilor chimist, care se va desfășura în perioada 24 – 28 iunie 2019, în Olanda.

Simpozionul cu tema “Întărirea rolului femeilor chimist în managementul siguranței și securității chimice” va avea loc în 24 iunie 2019, la Haga.

Cursul destinat femeilor chimiști analiști, în scopul dobândirii de cunoștințe practice în domeniul analizei substanțelor chimice controlate de Convenția privind interzicerea armelor chimice, precum și pentru adoptarea unor bune practici de laborator și standarde de calitate, se va desfășura în perioada 26 – 28 iunie 2019, la laboratorul OIAC din Rijswijk.

OIAC asigură susținerea financiară pentru maxim 30 participante la simpozion și 10 participante la cursul de chimie analitică.

Persoanele interesate trebuie să se înregistreze pe website-ul OIAC dedicat, până la 1 aprilie 2019 și să anexeze documentele solicitate, printre care se numără și recomandarea autorității naționale pentru implementarea prevederilor Convenției privind interzicerea armelor chimice, care este Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX.

În vederea obținerii recomandării ANCEX, vă rugăm să trimiteți o prezentare și un scurt CV la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ropână la 25 martie 2019.

Pentru mai multe informații consultați documentul S/1720/2019 – anexatNou! Associate Programme 2019


Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) anunță Statele Pãrți la Convenția privind Interzicerea Armelor Chimice că în perioada 26 iulie – 27 septembrie 2019 se va desfășura în Olanda, în Marea Britanie și în alte state membre, programul “Associate Programme 2019”.

Acest program, susținut financiar de OIAC, este destinat chimiștilor și inginerilor chimiști cu minim 5 ani experiență, în scopul unei mai bune înțelegeri a obiectivelor Convenției, al promovării utilizării pașnice și în condiții de securitate a chimiei.

Persoanele interesate sunt rugate să completeze și să trimită formularul de participare împreună cu celelalte documente solicitate, până la data de 30 ianuarie 2019 la M.A.E. – Departamentul pentru Controlul Exporturilor, la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ro.


Pentru
 mai multe informații consultati documentul S/1684/2018 - anexat
În atenția operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu produse militare (noutăți legislative din anul 2018):  

NOU! Ordinul nr.156 din 18 ianuarie 2018 al ministrului afacerilor externe  pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 86 din 30.I.2018)Intră în vigoare începând cu data de 5 martie 2018

Forum on the Peaceful Uses of Chemistry:

Potential contribution of OPCW to the achievement of the

United Nations sustainable development goals

Haga, 26 octombrie 2018 

 

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) anunță Statele Pãrți la Convenția privind Interzicerea Armelor Chimice că la 26 octombrie 2018 va avea loc, la Haga, forumul dedicat utilizării în scopuri pașnice a chimiei, cu tema Potential contribution of OPCW to the achievement of the United Nations sustainable development goals”.

Acest program este destinat oficialilor guvernamentali, organizațiilor regionale sau internaționale, academiei, reprezentanților din industrie cu responsabilități în domeniul chimiei și obiectivelor de dezvoltare durabilă.

OIAC poate sponsoriza un număr limitat de participanți.

Persoanele interesate sunt rugate sã completeze și sã trimitã formularul de participare împreună cu celelalte documente solicitate, până la data de 24 august 2018 la M.A.E. – Departamentul pentru Controlul Exporturilor, la adresa de e-mail emilia.floroiu@mae.ro.

Pentru mai multe informații consultați documentul S/1649/2018 - anexat 

Executive Programme on Integrated Chemicals Management

UK, 24 – 27 septembrie 2018

 

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) anunță Statele Pãrți la Convenția privind Interzicerea Armelor Chimice că în perioada 24 – 27 septembrie 2018 se va organiza în Marea Britanie, programul “Executive Programme on Integrated Chemicals Management”.

Acest program este destinat chimiștilor, inginerilor chimiști, persoanelor cu funcții de conducere sau atribuții manageriale referitoare la implementarea Convenției privind interzicerea armelor chimice.

OIAC poate sponsoriza un număr limitat de participanți.

Persoanele interesate sunt rugate sã completeze și sã trimitã formularul de participare împreună cu celelalte documente solicitate, până la data de 3 august 2018 la M.A.E. – Departamentul pentru Controlul Exporturilor, la adresa de e-mail emilia.floroiu@mae.ro.

Pentru mai multe informații consultați documentul S/1643/2018 - anexatSymposium on women in chemistry

 

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) organizează, în cooperare cu guvernul canadian, un simpozion cu tema Strengthening the Role of Women in Promoting the Peaceful Use of Chemistry, care se va desfășura în perioada 25 – 26 iunie 2018, la Otawa, Canada.

Simpozionul este destinat femeilor chimist, în scopul promovării contribuției femeilor la folosirea cunoștințelor chimice în scopuri pașnice, în mediul academic, industrie, institute de cercetare, organizații internaționale și autorități guvernamentale.

OIAC asigură susținerea financiară pentru maxim 20 participante.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită documentele solicitate și formularele de participare la Departamentul pentru Controlul Exporturilor - MAE, la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ropână la data de 4 mai 2018, pentru a le putea transmite la timp la OIAC, împreună cu recomandarea ANCEX.

Pentru mai multe informații consultați documentul S/1609/2018 – anexatBasic analytical chemistry course for women chemists 

 

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) organizează curs de bază în domeniul chimiei analitice (GC-MS) dedicat femeilor chimist, care se va desfășura în perioada 26 – 28 iunie 2018, la laboratorul OIAC din Rijswijk.

Cursul, susținut financiar de OIAC, este destinat femeilor chimiști analiști, în scopul dobândirii de cunoștințe practice în domeniul analizei substanțelor chimice controlate de Convenția privind interzicerea armelor chimice, precum și pentru adoptarea unor bune practici de laborator și standarde de calitate.

OIAC asigură susținerea financiară pentru maxim 10 participante.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită documentele solicitate și formularele de participare la Departamentul pentru Controlul Exporturilor - MAE, la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ro, până la data de 23 aprilie 2018, pentru a le putea transmite la timp la OIAC, împreună cu recomandarea ANCEX.

 

Pentru mai multe informații consultați documentul S/1606/2018 – anexatAssociate Programme 2018

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) anunță Statele Pãrți la Convenția privind Interzicerea Armelor Chimice că în perioada 3 august – 5 octombrie 2018 se va desfășura în Olanda, în Marea Britanie și în alte state membre, programul “Associate Programme 2018”.

Acest program, susținut financiar de OIAC, este destinat chimiștilor și inginerilor chimiști cu minim 5 ani experiență, în scopul unei mai bune înțelegeri a obiectivelor Convenției, al promovării utilizării pașnice și în condiții de securitate a chimiei.

Persoanele interesate sunt rugate sã completeze și sã trimitã formularul de participare împreună cu celelalte documente solicitate, până la data de 20 februarie 2018 la M.A.E. – Departamentul pentru Controlul Exporturilor, la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ro.


Pentru
 mai multe informații consultati documentul S/1547/2017 - anexat

În atenția companiilor care desfășoară operațiuni cu produse chimice 

Vă reamintim că termenul de transmitere (în original) a declarațiilor anuale privind activitățile de import/export/transfer intracomunitar/producție cu substanțele chimice care se găsesc pe listele de control din Anexa nr. 1 a Legii nr. 56/1997, republicată, desfășurate în anul 2017, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997, republicată și a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul președintelui ANCEX nr. 177/2005, este de 1 februarie 2018.

Precizăm că trebuie completate și transmise declarațiile privind activitățile de import/export/transfer intracomunitar cu substanțe chimice din Anexa nr. 1 a Legii nr. 56/1997, republicată, indiferent de cantitatea tranzacționată.


Anunț Evenimente 2018   


În perioada 16-18 mai 2018 se va desfășura, la Complexul Romaero Băneasa, a 7-a ediție a Black Sea Defense & Aerospace/BSDA 2018 - expoziție internațională dedicată industriei aeronautice, apărării, securității naționale, securității cibernetice și securității private.

MAE prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX  sprijină expozanții la BSDA 2018 în obținerea licențelor de import/transfer temporar pentru produse și oferă consultanță de specialitate tuturor persoanelor interesate, conform prevederilor legale.


În atenția operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu produse militare (noutăți legislative din anul 2016):