Home Produse Militare Produse cu dubla utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Home » Anunturi

 

Vizitatori: 437.052


Ultima actualizare:
20-3-2017

Nou!
International Conference on Chemical Disarmament and Security,

The OPCW’s Contributions to Global Peace and Security

 

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) anunță Statele Părți la Convenția privind Interzicerea Armelor Chimice că, în perioada 10 – 11 aprilie 2017, se va desfășura în Doha, Qatar o conferință pe tema dezarmării și securității chimice.

Conferința este dedicată factorilor de decizie guvernamentali, reprezentanților organizațiilor internaționale și regionale, asociațiilor industriale, mediului academic și experților din cadrul organizațiilor non-guvemamentale.

OIAC asigură susținerea financiară pentru un număr limitat de participanți.

Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de participare și să îl trimită, până la data de 22 februarie 2017 la Departamentul pentru Controlul Exporturilor - MAE, la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ro, pentru a le transmite la timp la OIAC, împreună cu recomandarea ANCEX.

Pentru mai multe informații consultați documentul anexat Invitation_participants_Qatar.pdfSymposium on women in chemistry

and a basic analytical chemistry course for women chemists

 

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) organizează, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la intrarea în vigoare a Convenției privind Interzicerea Armelor Chimice, un simpozion de o zi, urmat de un curs de bază în domeniul chimiei analitice (GC-MS) dedicat femeilor chimist, care se vor desfășura în perioada 2 – 5 mai 2017, în Haga și la laboratorul OIAC din Rijswijk.

Cursurile, susținute financiar de OIAC, sunt destinate femeilor chimiști analiști, în scopul dobândirii de cunoștințe practice în domeniul analizei substanțelor chimice controlate de CWC, precum și pentru adoptarea unor bune practici de laborator.

OIAC asigură susținerea financiară pentru maxim 30 de participante la simpozion, și pentru cel mult nouă participante la cursul de chimie analitică.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită documentele solicitate și formularele de participare la Departamentul pentru Controlul Exporturilor - MAE, la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ro, până la data de 1 martie 2017, pentru a le putea transmite la timp la OIAC, împreună cu recomandarea ANCEX.

Pentru mai multe informații consultați documentul S/1458/2017 – anexatTwo courses on the enhancement of laboratory skills

 

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) anunță Statele Părți la Convenția privind Interzicerea Armelor Chimice că, în perioadele 8 – 19 mai 2017 și 11 – 22 septembrie 2017, se vor desfășura în Helsinki, Finlanda, la Institutul finlandez de verificare a Convenției privind interzicerea armelor chimice (VERIFIN) două cursuri de chimie analitică (RMN și QMS).

Cursurile, susținute financiar de OIAC, sunt destinate chimiștilor analiști, în scopul dobândirii de experiență suplimentară și de cunoștințe practice în domeniul analizei substanțelor chimice controlate de CWC și pentru adoptarea unor bune practici de laborator.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită documentele solicitate și formularul de participare la Departamentul pentru Controlul Exporturilor - MAE, la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ro, până la data de 15 martie, respectiv 18 iulie 2017, pentru a le putea transmite la timp la OIAC, împreună cu recomandarea ANCEX.

Pentru mai multe informații consultați documentul S/1446/2016 – anexatNou! Associate Programme 2017

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) anunță Statele Pãrți la Convenția privind Interzicerea Armelor Chimice că în perioada 28 iulie – 29 septembrie 2017 se va desfășura în Olanda, în Marea Britanie și în alte state membre, programul “Associate Programme 2017”.

Acest program, susținut financiar de OIAC, este destinat chimiștilor și inginerilor chimiști cu minim 5 ani experiență, în scopul unei mai bune înțelegeri a obiectivelor Convenției, al promovării utilizării pașnice și în condiții de securitate a chimiei.

Persoanele interesate sunt rugate sã completeze și sã trimitã formularul de participare împreună cu celelalte documente solicitate, până la data de 8 februarie 2017 la M.A.E. – Departamentul pentru Controlul Exporturilor, la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ro.


Pentru
mai multe informații consultati documentul S/1431/2016 - anexatÎn atenția companiilor care desfășoară operațiuni cu produse chimice - NOU!

Vă reamintim că termenul de transmitere (în original) a declarațiilor anuale privind activitățile de import/export/transfer intracomunitar/producție cu substanțele chimice care se găsesc pe listele de control din Anexa nr. 1 a Legii nr. 56/1997, republicată, desfășurate în anul 2016, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997, republicată și a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul președintelui ANCEX nr. 177/2005, este de 1 februarie 2017.

Precizăm că trebuie completate și transmise declarațiile privind activitățile de import/export/transfer intracomunitar cu substanțe chimice din Anexa nr. 1 a Legii nr. 56/1997, republicată, indiferent de cantitatea tranzacționată.
NOMINALIZARE EXPERȚI CHIMICI

Secretariatul Tehnic al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) intenționează să alcătuiască o bază de date cu experți în domeniul folosirii chimiei în scopuri pașnice, pentru facilitarea legăturilor regionale și internaționale între persoanele interesate.

Sunt invitați să își depună candidatura experți din mediul academic, industrie, organizații neguvernamentale, societatea civilă și guvern, cu cunoștințe în domeniul managementului integrat al substanțelor chimice, managementul securității chimice, dezvoltarea de metode analitice și tehnici de validare pentru substanțele chimice toxice relevante pentru Convenția privind interzicerea armelor chimice, chimia verde, etc.

Mai multe detalii puteți afla în documentul alăturat S/1413/2016.

Termenul de transmitere a candidaturilor s-a prelungit până la data de 17 noiembrie 2016.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită formularele de înscriere la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ro, pentru verificare și pregătirea recomandării ANCEX.

 


Anunț Evenimente 2016   


În perioada 18-20 mai 2016 se va desfășura, la Complexul Romaero Băneasa, a 6-a ediție a Black Sea Defense & Aerospace/BSDA 2016 - expoziție internațională dedicată industriei aeronautice, apărării, securității naționale, securității cibernetice și securității private.

MAE prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX  sprijină expozanții la BSDA 2016 în obținerea licențelor de import/transfer temporar pentru produse și oferă consultanță de specialitate tuturor persoanelor interesate, conform prevederilor legale.


În atenția operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu produse militare (noutăți legislative din anul 2016):