Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Anunturi

 

Vizitatori: 374.435


Ultima actualizare:
6-1-2020


Nou! Associate Programme 2020 


Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) anunță Statele Pãrți la Convenția privind Interzicerea Armelor Chimice că în perioada 24 iulie – 25 septembrie 2020 se va desfășura în Olanda, și în alte state membre, programul “Associate Programme 2020”.

Acest program, susținut financiar de OIAC, este destinat chimiștilor și inginerilor chimiști cu minim 5 ani experiență, în scopul unei mai bune înțelegeri a obiectivelor Convenției, al îmbunătățirii pregătirii personalului din industrie, instituții academice și guvern în domeniul chimiei.

Persoanele interesate sunt rugate să completeze și să trimită formularul de participare împreună cu celelalte documente solicitate, până la data de 30 ianuarie 2020 la M.A.E. – Departamentul pentru Controlul Exporturilor, la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ro.


Pentru
 mai multe informații consultati documentul S/1801/2019 - anexat
INVITAȚIE LA SEMINARUL PE TEMA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII CHIMICE

BELGRAD, SERBIA

21 – 23 OCTOMBRIE 2019

 

Printre obiectivele Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) se numără și promovarea siguranței și a securității chimice.

În acest scop, OIAC organizează, în perioada 21 – 23 octombrie 2019, în Belgrad, Serbia, un seminar dedicat reprezentanților instituțiilor cu atribuții în domeniul siguranței și securității chimice, ai asociațiilor industriei chimice și managerilor implicați în gestionarea siguranței și securității în industria chimică și a programului Responsible Care”, din statele membre în Grupul Europa de est.

OIAC asigură susținerea financiară pentru participanții la seminar.

Persoanele interesate trebuie să se înregistreze pe website-ul OIAC dedicat, până la 23 septembrie 2019 (termen extins) și să anexeze documentele solicitate, printre care se numără și recomandarea autorității naționale pentru implementarea prevederilor Convenției privind interzicerea armelor chimice, care este Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX.

În vederea obținerii recomandării ANCEX, vă rugăm să trimiteți o prezentare și un scurt CV la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ro, până la 22 septembrie 2019.

Pentru mai multe informații, consultați documentul S/1772/2019 – anexatCHESTIONAR PE TEMA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII CHIMICE

 

Printre obiectivele Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) se numără și promovarea siguranței și a securității chimice. În acest scop, OIAC organizează seminarii și cursuri de pregătire pentru persoanele interesate din industria chimică, autorități naționale, mediul academic, alte instituții cu atribuții în domeniu.

Pentru o mai bună planificare a activităților viitoare, OIAC invită statele părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice (CWC) să răspundă la un chestionar pe tema necesităților și a instrumentelor, îndrumarelor și a celor mai bune practici existente în domeniul managementului siguranței și securității chimice (documentul S/1726/2019).

Chestionarul trebuie trimis la OIAC împreună cu avizul ANCEX, autoritatea națională pentru implementarea prevederilor CWC în România.

Invităm companiile interesate să transmită răspunsul la chestionarul atașat la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ro, până la data de 24 aprilie 2019.Symposium on women in chemistry

and a basic analytical chemistry course for women chemists


Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) organizează un simpozion, urmat de un curs de bază în domeniul chimiei analitice (GC-MS) dedicat femeilor chimist, care se va desfășura în perioada 24 – 28 iunie 2019, în Olanda.

Simpozionul cu tema “Întărirea rolului femeilor chimist în managementul siguranței și securității chimice” va avea loc în 24 iunie 2019, la Haga.

Cursul destinat femeilor chimiști analiști, în scopul dobândirii de cunoștințe practice în domeniul analizei substanțelor chimice controlate de Convenția privind interzicerea armelor chimice, precum și pentru adoptarea unor bune practici de laborator și standarde de calitate, se va desfășura în perioada 26 – 28 iunie 2019, la laboratorul OIAC din Rijswijk.

OIAC asigură susținerea financiară pentru maxim 30 participante la simpozion și 10 participante la cursul de chimie analitică.

Persoanele interesate trebuie să se înregistreze pe website-ul OIAC dedicat, până la 1 aprilie 2019 și să anexeze documentele solicitate, printre care se numără și recomandarea autorității naționale pentru implementarea prevederilor Convenției privind interzicerea armelor chimice, care este Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX.

În vederea obținerii recomandării ANCEX, vă rugăm să trimiteți o prezentare și un scurt CV la adresele de e-mail emilia.floroiu@mae.ro și gabriela.ciupitu@mae.ropână la 25 martie 2019.

Pentru mai multe informații consultați documentul S/1720/2019 – anexat
În atenția companiilor care desfășoară operațiuni cu produse chimice 

Vă reamintim că termenul de transmitere (în original) a declarațiilor anuale privind activitățile de import/export/transfer intracomunitar/producție cu substanțele chimice care se găsesc pe listele de control din Anexa nr. 1 a Legii nr. 56/1997, republicată, desfășurate în anul 2018, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997, republicată și a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul președintelui ANCEX nr. 177/2005, este de 1 februarie 2019.

Precizăm că trebuie completate și transmise declarațiile privind activitățile de import/export/transfer intracomunitar cu substanțe chimice din Anexa nr. 1 a Legii nr. 56/1997, republicată, indiferent de cantitatea tranzacționată.

În atenția operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu produse militare (noutăți legislative din anul 2018):  

NOU! Ordinul nr.156 din 18 ianuarie 2018 al ministrului afacerilor externe  pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 86 din 30.I.2018)Intră în vigoare începând cu data de 5 martie 2018

Anunț Evenimente 2018   


În perioada 16-18 mai 2018 se va desfășura, la Complexul Romaero Băneasa, a 7-a ediție a Black Sea Defense & Aerospace/BSDA 2018 - expoziție internațională dedicată industriei aeronautice, apărării, securității naționale, securității cibernetice și securității private.

MAE prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX  sprijină expozanții la BSDA 2018 în obținerea licențelor de import/transfer temporar pentru produse și oferă consultanță de specialitate tuturor persoanelor interesate, conform prevederilor legale.


În atenția operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu produse militare (noutăți legislative din anul 2016):